A 20. század elején induló pünkösdi ébredés és misszió néhány évtized alatt világmozgalommá szélesedett. A történelmi egyházakra gyakorolt hatása, valamint társadalmi következményei miatt sem az egyháztörténet-írás, sem a világi történetírás nem kezelheti pusztán egy felekezet születésének periférikus eseményeként azt, ami az Azusa utcában lezajlott. Most adhatjuk a magyar olvasó kezébe saját anyanyelvén az első olyan átfogó művet, amely közérthetően, ugyanakkor a történész igényességével közelíti meg a több mint 100 éve lezajlott eseményeket. A szerző az események értékelését ránk, olvasókra bízza. Reméljük, hogy ez a nemzetközi szinten is elismert mű jelentős segítséget nyújt a pünkösdi mozgalom magyarországi kutatásához, és még inkább szeretnénk, hogy sok keresztényben ismét fellángoljon a megújulás, az ébredés utáni vágy, amelyre Istenünk újra a Szentlélek egyház- és társadalomformáló kitöltésével válaszol majd.

Cecil M. Robeck, Jr. (MDiv, PhD) a David J. DuPlessis Központ Igazgatója és a Fuller Theological Seminary Egyháztörténeti és Ökumenika Tanszékének a professzora. Fő kutatási területe az Azusa utcai misszió, valamint a misszió hatásának vizsgálata. Az Assemblies of God felavatott lelkésze, több mint 30 éve munkálkodik az egyházközi kapcsolatok erősítésén az Egyházak Világtanácsában, a Vatikánban és más szervezetekben. Tanácsadó a Lausanne-i Világevangélizációs Bizottságban, továbbá részt vesz a Global Christian Forum vezetésében is.